Gizlilik Politikası & Kullanım Koşulları

Bu site Norton Oteli`nin resmi internet sitesidir. www.nortonotel.com’da geçerli olan genel gizlilik politikası ve standardımız bu sayfada yer almaktadır. Bu sayfa Norton Otel tarafından bilgi kaynağı olarak kullanılmak üzere ve bir iletişim aracı olarak sunulmaktadır. İşbu internet sitesinin belirli kısımlarında mal ve hizmet satın alma, otel rezervasyonu yapma ve internet üzerinden bilgi talebinde bulunma seçenekleri yer almaktadır. Norton Otel`nin internet sitesinin sayfalarından faydalanan kullanıcı Norton Otei Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını* ve uygulamadaki kanun ve yönergeleri kabul eder.

Bu nedenle, internet sitemizde gezinmeye başlamadan önce aşağıda yer alan Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını okumanızı tavsiye ederiz.

Norton Otel, mevcut Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartlarını önceden haber vermeksizin güncelleme ve mevcut metni değiştirme hakkınına sahiptir. Yapılan bu türden değişiklikler bağlayıcı olacaktır.

Norton Otel internet sitesi ziyaretçilerinden hiçbir şekilde isim, adres, telefon numarası ya da e-posta adresi gibi kendilerine ait kişisel bilgileri istememektedir. Ancak, sunduğumuz hizmetlerden (haber bültenleri, rezervasyon, sipariş gibi) faydalanılabilmesi için kişisel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu türden bilgiler yalnız talep etmiş olduğunuz hizmetin sunulmasına yönelik olarak kullanılmaktadır. Tarafımıza verilen kişisel bilgiler başkalarına satılmamakta, değiş tokuş edilmemekte ya da başka bir suretle Norton Otel dışında bir kuruma verilmemektedir. Aynı şekilde, bu bilgiler işbu metinde anlatılanlar dışında bir amaçla kullanılmamaktadır. Bazı durumlarda Norton Otel “çerez” olarak bilinen dosyaları kullanmaktadır. “Çerez”, kullanıcının sabit diskinde depolanan ve kişiler hakkında kimlik belirlemesinde kullanılmayan bilgileri içeren bir dosyadır. Bu çerezler yalnız kullanıcının davranışlarının anlaşılması ve müşteriye özel hizmetlerin sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler etkisiz hale getirildiğinde internet üzerinde sunulanların büyük bir kısmına yine de erişebilirsiniz (Explorer ayarları: Araçlar/İnternet Seçenekleri/Genel).

Mevcut internet sitesinin içeriği telif haklarıyla korunmaktadır. Aksi belirtilmeksizin ve Norton Otel`nin yazılı izni olmaksızın işbu internet sitesinde yer alanlar işbu “Kullanım Koşulları ve Sözleşme Şartları”nda veya işbu internet sitesinde sözü edilenler dışında amaçlara yönelik olarak kullanılamaz. Norton Otel, bağımsız üçüncü şahısların bu internet sitesinde sunulan malzemelerin kullanılmasına bağlı olarak karşılaşabileceği zararların sorumluluğunu ya da yükümlülüğünü kabul etmemektedir. İşbu sitede yayımlanan fotoğraflar, görüntüler, tasarımlar, logolar, başlıklar ve marka işaretleri (tescilli olsun olmasın) ve işbu internet sitesinde yer alan diğer her şey Norton Otel``in mülkiyetindedir veya üçüncü şahısların izniyle kullanılmıştır. Norton Otel`in veya ilgili hakların ait olduğu üçüncü şahısların yazılı izni olmaksızın bu içerik kullanılamaz. Söz konusu içerikler başka yerde kullanılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez. Bunu ihlal edenler hakkında kanuni ceza ve para cezası uygulanacaktır. Aynı şekilde kullanıcı da, kendi verilerinin güvenliğinden sorumlu olacaktır. Dahası, Norton Otel, kullanıcının bilgisayar sisteminde veya başka herhangi bir mülkünde siteye erişim, sitenin kullanılması ya da siteye bakılmasına veya siteden malzeme, veri, metin, grafik, görsel veya işitsel malzeme indirilmesine bağlı olarak oluşabilecek zarar veya bulaşabilecek virüslere ilişkin sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Norton Otel`e gönderilen kişisel bilgilerin tamamı bu sayfada yer alan Gizlilik Politikasına uygun olarak yönetilmektedir. İnternet üzerinden ya da e-posta aracılığıyla Norton Otel`e kullanıcı tarafından gönderilen diğer bilgilendirme ya da malzemeler (fikirler, görüntüler, grafikler, sorular, görüşler, öneriler, vb.) gizlilik çerçevesinde ele alınmayacak ve bunlar özel mülkiyet korumasına tabi olmayacaktır ancak söz edilen malzemeler Norton Otel`in mülkiyetidir ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sadece Norton Otel tarafından buna uygun olarak kullanılabilecektir.

Diğer hizmet sağlayıcılara ya da internet sitelerine verilen bağlantılar yalnız birer hizmet olarak sunulmaktadır. Norton Otel, bağlantısı verilen internet sitelerini doğrulamamıştır ve söz konusu sitelerin içerik veya gizlilik politikalarına ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir. Başka sitelere giden bağlantılar takip edildiğinde kullanıcı Norton Otel internet sitesinden ayrılmış olacaktır. Norton Otel’in internet sitelerinde Norton Otel’in denetimine tabi olmayan bağlantılar verilmektedir. Norton Otel, internet sitesinin üçüncü şahıslarla web yayını veya başka şekillerde bağlantılandırılmasına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamakta ya da hiçbir yükümlülük altına girmemektedir. Bu türden kullanımlara ilişkin risk kullanıcıya aittir ve bizim iznimiz dışındadır.

İşbu internet sitesine verilen bağlantıların kullanıcıyı yalnız sitenin ilk sayfasına (ana sayfa) getirmesine izin verilmektedir. Derin bağlantıya (kullanıcıların internet sitesin içindeki alt sayfalara bağlanması) ancak Norton Otel’in açık izniyle izin verilmektedir.